ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เราเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2534 ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบนำเข้าในประเทศไทย และเรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างพันธมิตรอันแน่นแฟ้นร่วมกับพนักงานของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้ค้าปลีก และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และความสำเร็จทางธุรกิจในการมุ่งสู่สังคมไร้ควัน

Top Employer Thailand 2022

~300

จำนวนพนักงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานชาวไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถประมาณ 300 คน ที่ร่วมสร้างวัฒนธรรมและความสำเร็จขององค์กร ที่ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เราให้ความสำคัญในการสร้างผู้นำ ความเป็นผู้ประกอบการ การเรียนรู้ และมีกระบวนการจัดการความสามารถที่ดีที่สุดผ่านการพัฒนาบุคลากรและโอกาสในการทำงานทั่วโลก เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน

เรายังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกให้เป็นหนึ่งในที่ทำงานยอดเยี่ยมในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง และเน้นการมีส่วนร่วม เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควัน โดยการนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรต เพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป

พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งแม้จะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งหมด แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด

การสูบบุหรี่และสุขภาพ

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 39-40
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.philipmorristhailand.com

Facebook


 

+66 2065 9999

กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์:

1800-019-988

สำหรับร้านค้า

(วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

+66 2 665 9790 +66 95 842 7780

สำหรับสื่อมวลชน

+66 89 813 3929